ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Τα δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας,  όταν μας τα παρέχετε κατά την επικοινωνία σας με εμάς.

Ιστορικό επικοινωνίας:  Χρησιμοποιούμε το ιστορικό επικοινωνίας σας προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες πελατών και υποστήριξη.

IP address:  Λαμβάνουμε την IP address σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπο μας (www.meatingplace.gr) και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσουμε και να προστατεύσουμε την ιστοσελίδα μας.

 

2. Συγκατάθεση για την χρήση και επεξεργασία των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την εταιρεία μας, τόσο κατά το στάδιο συλλογής τους όσο και κατά την διατήρησή τους στο αρχείο μας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Με την επικοινωνία σας μαζί μας συναινείτε στην συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

 

3. Σκοποί επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικά και με κανένα τρόπο δεν θα τα εκμεταλλευτούμε ούτε θα τα διαβιβάσουμε σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (συνεργάτες μας, προμηθευτές κλπ,), τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τόσο της εταιρείας μας, όσο και των υπηρεσιών μας προς εσάς.

 

4. Ενημερωτικά μηνύματα

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να λάβετε από εμάς ενημερωτικά μηνύματα με συναφές περιεχόμενο προς τον σκοπό της εταιρείας μας.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα,

 

5. Αποθήκευση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς, εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες (όπως όνομα, επώνυμο, email κλπ), διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η επικοινωνία σας μαζί μας.

Η εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση της ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Πάντως, σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή χρήση και διατήρηση των δεδομένων σας, έχοντας λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ.

 

6.  Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

  • Διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική  Απορρήτου (Privacy Policy)

  • Πρόσβασης  (άρθρο 15) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς

  • Διόρθωσης (άρθρο 16) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς

  • Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17) των πληροφοριών που έχουμε για εσάς

  • Περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18)

  • Εναντίωσης (άρθρο 21) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

  • Ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας οποιαδήποτε στιγμή (άρθρο 7). Η νομιμότητα όμως της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

  • Καταγγελίας σας στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Πριν οιαδήποτε ενημέρωσή σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

7. Διαγραφή δεδομένων

Εάν αποφασίσετε ότι επιθυμείτε την διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, θα προβούμε σε αυτήν το συντομότερο δυνατό.

 

8. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να ενημερωθείτε / πληροφορηθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το MEATING PLACE DIDASKALOU, είτε με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος είτετηλεφωνικώς.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες ή αιτήματα σας .

Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματός σας, το MEATING PLACE DIDASKALOU  διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός, στην ικανοποίησή του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο.

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «DI MEAT I.K.E.» και ο διακριτικός τίτλος είναι «MEATING PLACE». Η έδρα της εταιρίας βρίσκετε στην Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού Γ.Παπανδρέου 36 Τ.Κ.54655. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας είναι 144446705000. Εταίροι της εταιρίας είναι ο Διδασκάλου Ιωάννης του Γεωργίου κάτοικος Κερασιάς Μηχανιώνας, ο Διδασκάλου Ηλίας του Γεωργίου κάτοικος Κερασιάς Μηχανιώνας και η Ταραρά Ευαγγελία του Ζήση κάτοικος Κερασιάς Μηχανιώνας η οποία είναι και η διαχειρίστρια.

 

9. Στοιχεία Επικοινωνίας

Meating Place Didaskalou
Georgiou Papandreou 86
Thessaloniki 546 55

Find us on Google Maps

Telephone: +3(0) 2313 092 597

Enquiries:    comments@meatingplace.gr

 

11.  Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Διεύθυνση:  Λ. Κηφισίας 1-3,  Αθήνα – Τ.Κ. 115 23

Tηλ: +30 210 6475600, 

Email: contact@dpa.gr